Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Szo
26
Jun
2021

11:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Zelenka Brigitta: Hűs patakra

Foto: Zelenka Brigitta

A Nap ma gyilkos tűzgolyó,
lángot okádva trónol ott,
ahol a mennybolt penge-kékje
itt-ott felhővel foltozott.

Ömlik a hő, forr a katlan,
a fákon minden lomb szobor,
a rigódal, a tegnap éke,
ronggyá foszolva haldokol.

A mérföldkő is izzadva
baktat, vele a gondolat
valahol túl, egy régi nyárban
retusál halvány foltokat,

hol gyöngy-kövek a talp alatt,
a lélek hűs patakra jár,
elered könnyem, a vízbe hull...
közben őrülten ég a nyár.Gyülekezeti nap 2021!2021. június 26-án 11 órától keresztelövel és konfirmációval összekötött úrvacsorai istentiszteletet tartunk, részletek a Hírek menüpont alatt.Istentisztelet 2021-05-30

Hírek

Gyülekezeti nap


Kedves Testvérek!

Végre megtarthatjuk a június végére tervezett gyülekezeti napunkat. A továbbiakban olvasható a program és minden fontos információ.

Ideje: 2021. június 26. 11:00 óra
Helye: St. Johannes-Kirche, Tempelstr. 31, 50679 KÖLN

PROGRAM
11:00-12:45
Zenés istentisztelet
- keresztelő
- konfirmáltak fogadalomtétele
- úrvacsoraosztás
Közreműködik:Hegyi Gábor – trombita
Mustos Edit – orgona
Igét hirdet:Gulyás Márta – lelkipásztor
13:00–14:00Ebédszünet
14:15–14:45Előadás - Dr. Hittner Hanna főkonzul asszony
14:45–15:15Kérdések-válaszok
15:15–16:00Kötetlen beszélgetés
16:00–16:10Ima, áldás

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! HÍVOGASSUNK MÁSOKAT IS!

FONTOS INFORMÁCIÓK


A pandémia miatt szigorúan tartani kell magunkat az előírt szabályokhoz. Ami könnyítés, hogy nem kell teszt, viszont maszkot mindenkinek (az oltottaknak is!) használni kell. Az éneklés is engedélyezett, de kizárólag az FF2-es maszk (tehát nem a kék orvosi maszk), használata mellett.

Nagyon fontos, hogy aki szeretne részt venni ezen az ünnepi alkalmon és még nem jelentkezett, legkésőbb június 20-ig tegye meg, hogy regisztrálni tudjam, ugyanis a 2 m távolságtartás miatt maximum 70 személynek van csak hely a templomban.

AZ UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

- VONATTAL ÉRKEZŐKNEK
A korábbi évekhez hasonlóan, most is van lehetőség csoportos jeggyel utazni, aminek a költségét a gyülekezetünk átvállalja.
Aki az utazásnak ezt a formáját választja, a helyi presbiternél jelentkezzen és ő ad tájékoztatást az találkozás helyéről és idejéről.
- AKIK AUTÓVAL JÖNNEK
azok korlátozott számban az udvaron parkolhatnak, viszont ha megtelt, akkor a Severinsbrücke alatt kedvezményes napi jegyért lehet parkolni.

AZ EBÉDDEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A higiéniai szabályok betartása miatt előre csomagolt éltelt rendelünk, amit kézben tartva könnyen el lehet fogyasztani. Természetesen az idős testvéreknek a gyülekezeti teremben és a bisztróban tudunk ülőhelyet biztosítani.
Az ételrendeléshez mindazoktól kérnénk egy rövid visszajelzést, (a már regisztráltaktól is), akik nem fogyasztanak húst, hogy ezt is figyelembe tudjuk venni.
Ha valakinek bármilyen kérdése van, telefonáljon: 0221/16897166, vagy küldjön e-mailt: pistis1@gmail.com

Imádságos szívvel készüljünk erre az oly régóta várt találkozásra!

Istentiszteletek

Szo
26
Jun
2021

11:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A mindenkori lelkész 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgozott. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta tiszteletes asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 6 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 850 taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 15-40 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a „harmadik generációs” gyermekek és a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik, hiszen ez biztosítja gyülekezetünk jövőjét.