Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Szo
15
Okt
2022

15:00 48145 Münster
Friedrichstr. 10
Paul-Gergardt-Haus
Szo
19
Nov
2022

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Pén
25
Nov
2022

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Kárász Izabella: Gyermek

Foto: Brigitta Zelenka

Láttad már a szemét? Nézz bele! Ártatlan, nagy
tágranyílt csoda. Nézi vele a világot, téged, és
nincs mindig egy véleményen veled. Benne több
van az égből, mint a földből. És téged is olyannak
akar látni mint az égieket.
Te erről mit sem tudsz.Pedig te vagy az apja,
vagy az anyja. Úgy néz rád, mint te Istenre. Mit
jelentene ha nem megbízható, nem tökéletes, nem igaz,
és nem könyörülő volna az Isten? Mi lennél te Isten nélkül?
S nem láttad még a gyermeket lassan járni, nesztelenül,
meztelen lélekkel haladni? Nem láttad még sötét szemekkel,
roskadozó terhekkel, mély pillantásokkal bújni előled, meglapulva és megcsalatva? Vagy benned csalódott kegyetlenül,vagy magárahagyatottságában rossz útra tévedt. Fogd csak meg a kezét! Érezd milyen melegen simul a te erős kezedbe, és mennyire bízik abban, hogy jó helyre vezeted! Kétféle életet élsz. A te váradnak falain belüli és kívüli életet. Ablakodban kora tavasztól késő őszik nyílik virág. Még fel is írtad egyszer a kőfalra: BÉKELAK. Tehát kívűl eszményi és jó vagy. S ha este hazamégy, fél gyermeked. Miért? Hidd el amennyire megérted az ő lelkét, annyira vagy közel az Isten országához. Kincset kaptál. Aranyat vagy csillogó gyémántot. Ahogy akarod nevezni. Úgy sincs rá kifejezés. Piros dobogó gyermekszívet kaptál. Tiszta, ártatlan gyermeklelket.
Csodálatos kérdező, kutató gyermekszemeket. Őrizd őket. Ki ne ejtsd kezedből! El ne törd! Tudod, hogy a világban azért van annyi szerencsétlen ember, mert nem minden gyermeklélek kerül megfelelő kezekbe? Finom mívű porcelán a gyermek lelke, könnyen törik. Olyan szép hivatásod van. Adott neked Isten valakit, aki az ő országába való....
Légy olyan. Szeress, akarj bízzál,remélj, keress,kutass, tégy úgy mint a gyermek. Meg fogja tenni az Úr, áldani fog az otthon, és tied lesz az élet legnagyobb jutalma: őszinte barátod lesz gyermeked.Gyülekezeti nap 2021!2021. június 26-án 11 órától keresztelövel és konfirmációval összekötött úrvacsorai istentiszteletet tartunk, részletek a Hírek menüpont alatt.Istentisztelet 2021-05-30

Hírek

FONTOS INFORMÁCIÒ

2022. október hónapban Aachenben, Kölnben, Bochumban és Bielefelden nem tartunk istentiszteletet.
Helyette az összes taggyülekezet részére 2022. október 22-23-án Vallendarban 2 napos találkozó lesz.
Helye: Haus der Familie Berg Nasareth, Hörer Str. 111; 56179 Vallendar
Szállást sajnos már nem tudunk biztosítani, mert minden hely betelt, viszont a programokra szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.

PROGRAM
November 22. szombat
12:00Városnézés Boppardban (időjárástól függően)
15:30Szállás elfoglalása
16:301956 eseményei németországi magyarok beszámolói alapján.
Előadó: Klement Kornél a BUOD elnöke
18:00Vacsora
19:00Esti áhitat – Bereznai Benjámin
19:30Bemutatkozás
19:45Könyvbemutató / dedikálás - Zelenka Brigitta új verseskönyve
20:15-töl„Terülj-terülj asztalkám“ – agape batyúból
Ismerkedés, kötetlen beszélgetés

November 23. vasárnap
09:00Reggeli
10:30Istentisztelet úrvacsoraosztással - Gulyás Márta
12:00Ebéd
Hazautazás

Istentiszteletek

Szo
15
Okt
2022

15:00 48145 Münster
Friedrichstr. 10
Paul-Gergardt-Haus
Szo
19
Nov
2022

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Pén
25
Nov
2022

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche
Vas
27
Nov
2022

11:00 40217 Düsseldorf
Florastr. 55/b
Gemeindehaus Friedenskirche
Vas
27
Nov
2022

15:30 33602 Bielefeld
Güsenstr. 16-18
Ev.-Ref. Gemeindehaus

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A mindenkori lelkész 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgozott. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta tiszteletes asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 7 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 450 taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 10-30 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik, hiszen ez biztosítja gyülekezetünk jövőjét.