Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Szo
09
Dec
2023

15:00 48155 Münster
Laerer Landweg 159
Auferstehungskirche Gemeindehaus
Vas
10
Dec
2023

15:00 56068 Koblenz
Koblenz-Chritus-Kirche
Hohenzollenstr. 2
Pén
15
Dec
2023

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Brigitta Zelenka: Őszi gondolatok

Foto: DevianArt.com

Lehet-e hinni még a Napnak,
ha puha fényét ráborítja
a kertre lent, s az égő sárga
nyárfaág, mint bizalom hídja,
ível az ég és föld között?

Egy múló öröm még tetten ér,
foszló nyári dallamot kerget
mélán a dőre képzelet, de
ködöt mintáz a nyirkos permet,
s kezemben megborzong a toll.

Ősz van újra. Versek zizegnek,
akár a hulló, kósza lombok,
s velük hal a költő is kicsit…
Szétporladnak nagy- s apró gondok,
s várni tanít a türelem.

Darabokra hull a cél előtt
sok okos gondolat és szándék,
tollam leteszem, ölembe kezem,
s elgondolom, mire is várnék,
ha csendem Istenig elér?Gyülekezeti nap 2021!2021. június 26-án 11 órától keresztelövel és konfirmációval összekötött úrvacsorai istentiszteletet tartunk, részletek a Hírek menüpont alatt.Istentisztelet 2021-05-30

Hírek

Nem találtunk bejegyzést.

Istentiszteletek

Szo
09
Dec
2023

15:00 48155 Münster
Laerer Landweg 159
Auferstehungskirche Gemeindehaus
Vas
10
Dec
2023

15:00 56068 Koblenz
Koblenz-Chritus-Kirche
Hohenzollenstr. 2
Pén
15
Dec
2023

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche
Szo
16
Dec
2023

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Vas
17
Dec
2023

11:00 44789 Bochum
Diebergstr. 46
Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A lelkészek 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgoztak. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta nagytiszteletű asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 7 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 210 aktív taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 10-30 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik.

Gyülekezetünk jövője ismét bizonytalan lett, mivel a 2013-tól kapott támogatást az EKD Zsinata 2022-től fokozatosan, -évente 25 %-kal csökkentve- megvonta. Így 2025-től már nem kapunk semmilyen külső támogatást.

Új anyagi forrásokat keresve beadtunk két pályázatot a Bethlen Gábor alapítványhoz a Gondoskodó Nemzet Program keretén belül: az egyiket a külhoni szervezetek működésének támogatására, a másikat a külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatására. Az Isten gondviselő szeretetének köszönhetően mindkét pályázatunk sikeres volt. Az egyikkel a gyülekezeti központunk bérleti díjához 11 havi támogatást nyertünk el, míg a másikkal a 2023 évi gyülekezetépítő programunk egy részéhez kaptunk anyagi támogatását. Köszönet a magyar államnak, mely íly módon is gondot fordít a külhoni magyar szervezetek megmaradására. Hisszük, hogy a Jóisten továbbra sem vonja meg gondoskodó szeretetét és a jövőben is kirendeli mindazt, amire szükségünk van.

Bíztassanak bennünket Péter apostol szavai: "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." 1Pét 5,7 SDG