Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Szo
21
Szep
2024

15:00 48155 Münster
Laerer Landweg 159
Auferstehungskirche Gemeindehaus
Vas
22
Szep
2024

15:00 56068 Koblenz
Koblenz-Chritus-Kirche
Hohenzollenstr. 2
Pén
27
Szep
2024

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Brigitta Zelenka: Otthon

Foto: Brigitta Zelenka

Almafa ága tele virággal,
élet zsong, zúg az áldás benne,
csukott szemmel is látom a távolt,
szívem indulna, hazamenne...

Zendülő húrrá feszül a lélek,
értem jönnek ma a tegnapok,
gyöngyperc emlékek gurulnak szembe,
s ide zúdulnak az illatok.

Patyolatruha leng a tavaszban,
fényzuhatagját szórja a nap,
ablakok nyílnak, s csengő kacagás
a dülőútakon szétszalad.

Osztódnék én is ezer darabra,
ennyi csak, amit még adhatok:
ős-rögben fogant hon-gyökerekben
átölel múlt, s majd a holnapok.

Gyülekezeti nap 2021!2021. június 26-án 11 órától keresztelövel és konfirmációval összekötött úrvacsorai istentiszteletet tartunk, részletek a Hírek menüpont alatt.Istentisztelet 2021-05-30

Hírek

Tisztelt Szövetségi Tagjaink!

Szeretettel meghívjuk Önöket idei közgyűlésünkre a budapesti Ráday Házba.

A közgyűlés időpontja: 2024. augusztus 29. - szeptember 1.

A meghívó itt, a tervezett program itt található. Megközelítéshez hasznos utazási információk itt találhatók.

A jelentkezéseket a nyempgysz@gmail.com e-mail címre várjuk.

Istentiszteletek

Szo
21
Szep
2024

15:00 48155 Münster
Laerer Landweg 159
Auferstehungskirche Gemeindehaus
Vas
22
Szep
2024

15:00 56068 Koblenz
Koblenz-Chritus-Kirche
Hohenzollenstr. 2
Pén
27
Szep
2024

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche
Szo
28
Szep
2024

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Vas
29
Szep
2024

11:00 40217 Düsseldorf
Florastr. 55/b
Gemeindehaus Friedenskirche

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A lelkészek 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgoztak. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta nagytiszteletű asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 7 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 210 aktív taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 10-30 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik.

Gyülekezetünk jövője ismét bizonytalan lett, mivel a 2013-tól kapott támogatást az EKD Zsinata 2022-től fokozatosan, -évente 25 %-kal csökkentve- megvonta. Így 2025-től már nem kapunk semmilyen külső támogatást.

Új anyagi forrásokat keresve beadtunk két pályázatot a Bethlen Gábor alapítványhoz a Gondoskodó Nemzet Program keretén belül: az egyiket a külhoni szervezetek működésének támogatására, a másikat a külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatására. Az Isten gondviselő szeretetének köszönhetően mindkét pályázatunk sikeres volt. Az egyikkel a gyülekezeti központunk bérleti díjához 11 havi támogatást nyertünk el, míg a másikkal a 2023 évi gyülekezetépítő programunk egy részéhez kaptunk anyagi támogatását. Köszönet a magyar államnak, mely íly módon is gondot fordít a külhoni magyar szervezetek megmaradására. Hisszük, hogy a Jóisten továbbra sem vonja meg gondoskodó szeretetét és a jövőben is kirendeli mindazt, amire szükségünk van.

Bíztassanak bennünket Péter apostol szavai: "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." 1Pét 5,7 SDG