Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Vas
29
Nov
2020

15:30 33602 Bielefeld
Güsenstr. 16-18
Ev.-Ref. Gemeindehaus
Szo
05
Dec
2020

13:00 48143 Münster
Bergstr. 36-38
St.Johannes Kapelle
Vas
06
Dec
2020

15:00 56179 Koblenz
Ev. Gemeindehaus an der Lucaskirche
Weitersburger Weg 8 - 56179 Vallendar

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Zelenka Brigitta: Őszi tűnődések

Foto: Zelenka Brigitta

Lehet-e hinni még a Napnak,
ha puha fényét ráborítja
a kertre lent, s az égő sárga
nyárfaág, mint bizalom hídja,
ível az ég és föld között?

Egy múló öröm még tetten ér,
foszló nyári dallamot kerget
mélán a dőre képzelet, de
ködöt mintáz a nyirkos permet,
s kezemben megborzong a toll.

Ősz van újra. Versek zizegnek,
akár a hulló, kósza lombok,
s velük hal a költő is kicsit.
Szétporladnak nagy- s apró gondok,
s várni tanít a türelem.

Darabokra hull a cél előtt
sok okos gondolat és szándék,
tollam leteszem, ölembe kezem,
s elgondolom, mire is várnék,
ha csendem Istenig elér?

Hírek

JELENTKEZÉS FELNŐTT KONFIRMÁCIÓRA ÉS FELNŐTT KERESZTSÉGRE

Felnőttek számára 2020. őszétől konfirmációi előkészítő indul. Várjuk azokat, akik kimaradtak a konfirmációból, és most pótolnák ezt. Ha más vallású volt, vagy más vallásban keresztelték, akkor a konfirmáció által történik a „belépés" a református egyházba. A felnőtt konfirmációi előkészítő megegyezik a felnőtt keresztség előkészítőjével: felnőttként a keresztelés és a konfirmáció egyszerre történik.

A konfirmáció előkészítő 2020 novemberében kezdődik és a lehetőségtől függően, vagy egy istentisztelet, vagy a gyülekezeti hétvége keretében kerül sor a keresztelésre, és konfirmáció ünnepi fogadalomtételére. Jelentkezni a „Kapcsolat" menüpont alatt levő űrlap segítségével, a megadott e-mail címen, illetve telefonon lehet.

Adjuk tovább, osszuk meg a baráti körökben, hogy minél több személyhez eljusson ez a lehetőség.

Istentiszteletek

Vas
29
Nov
2020

15:30 33602 Bielefeld
Güsenstr. 16-18
Ev.-Ref. Gemeindehaus
Szo
05
Dec
2020

13:00 48143 Münster
Bergstr. 36-38
St.Johannes Kapelle
Vas
06
Dec
2020

15:00 56179 Koblenz
Ev. Gemeindehaus an der Lucaskirche
Weitersburger Weg 8 - 56179 Vallendar

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A mindenkori lelkész 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgozott. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta tiszteletes asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 6 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 850 taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 15-40 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a „harmadik generációs” gyermekek és a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik, hiszen ez biztosítja gyülekezetünk jövőjét.