Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Pén
25
Szep
2020

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche
Szo
26
Szep
2020

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Vas
27
Szep
2020

11:00 40217 Düsseldorf
Florastr. 55/b
Gemeindehaus Friedenskirche

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Zelenka Brigitta: Keresnéd...

Foto: pxhere.com

Mintha eltűnne néha nyomtalan,
nem ér el hozzád már a Szó,
s míg vívod a harcod céltalan,
az utolsó fényt is felfaló
kétség húz kőfalat köréd.
Kihunyt a tűz véled, nincs tovább,
parazsat nem éleszt sötét,
s lépted is egyre tétovább.

Keresnéd... biztatlak, rajta hát!
régmúlt gyermek lélek-rejtekén
hited derengő hajnalát
megsejted álom-könnyedén,
s a csüggedésben egy gyertyaszál,
szikra-öröm, égi gondolat
parányi fényben hogyha rád talál,
ott Valaki megszólít, elfogad.

Mint kósza madártoll a légben,
fuvallat-lágyan a bőrhöz ér,
úgy érint meg csendesen, szépen,
átsejlik a félelem ködén,
színeket küld a szivárványba,
kibontja, nézd, a láthatárt,
az estharangszó hívó szavában
az utat Hozzá, te kell megtaláld.

Hírek

Nem találtunk bejegyzést.

Istentiszteletek

Pén
25
Szep
2020

18:00 52066 Aachen
Siegelallee 2
Immanuelkirche
Szo
26
Szep
2020

15:00 50679 Köln
Tempelstraße 31
St. Johannes Kirche
Vas
27
Szep
2020

11:00 40217 Düsseldorf
Florastr. 55/b
Gemeindehaus Friedenskirche
Vas
27
Szep
2020

15:30 33602 Bielefeld
Güsenstr. 16-18
Ev.-Ref. Gemeindehaus
Vas
04
Okt
2020

15:30 56179 Koblenz
Gemeindehaus an der Lucaskirche
Weitersburger Weg 8

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A mindenkori lelkész 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgozott. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta tiszteletes asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 6 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 850 taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 15-40 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a „harmadik generációs” gyermekek és a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik, hiszen ez biztosítja gyülekezetünk jövőjét.