Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

Istentiszteletek

Nem találtunk bejegyzést.

Hírlevélre felíratkozni

Hírek / Rendezvények

A cookie-k hozzájárulása alapján a tartalom nem elérhető

Zelenka Brigitta: Harangszó járatja bolondját

Foto: chchurches.org

Mint kinyitott könyv, a régi út előttem,
elindulok újra, az irányt ismerem.
Zimankós ködben a fény is oly erőtlen,
de vezet a tied, az örök, Istenem.

Repdes a gyertyaláng, jönne ő is velem,
kinn a szél matat, s már imbolyog az éj,
a súlya ma remény: a csillag felettem,
s ha kell, szükség-társul, a sápadt holdkaréj.

Lágy-puha finoman neszek gyűlnek körém,
harangszó járatja bolondját a ködben,
patak siet elém, s játékos örömén,
huss, egy mátyásmadár a sövényre röppen.

Elveszettnek gondolt, behavazott fények
előderengenek, s a tegnap rámkacag,
régmúlt illatokban fürdőzik a lélek,
s mintha kapu nyílna: már régen vártalak.

Hószagú adventek simulnak- mint sokszor-
hozzám, és átölel egy percnyi oltalom,
aztán lassan ágyat vet bennem az Otthon,
a végtelen mesél, s én gyermek, hallgatom.

Hírek

JELENTKEZÉS FELNŐTT KONFIRMÁCIÓRA ÉS FELNŐTT KERESZTSÉGRE

Felnőttek számára 2020. őszétől konfirmációi előkészítő indul. Várjuk azokat, akik kimaradtak a konfirmációból, és most pótolnák ezt. Ha más vallású volt, vagy más vallásban keresztelték, akkor a konfirmáció által történik a „belépés" a református egyházba. A felnőtt konfirmációi előkészítő megegyezik a felnőtt keresztség előkészítőjével: felnőttként a keresztelés és a konfirmáció egyszerre történik.

A konfirmáció előkészítő 2020 novemberében kezdődik és a lehetőségtől függően, vagy egy istentisztelet, vagy a gyülekezeti hétvége keretében kerül sor a keresztelésre, és konfirmáció ünnepi fogadalomtételére. Jelentkezni a „Kapcsolat" menüpont alatt levő űrlap segítségével, a megadott e-mail címen, illetve telefonon lehet.

Adjuk tovább, osszuk meg a baráti körökben, hogy minél több személyhez eljusson ez a lehetőség.

Istentiszteletek

Nem találtunk bejegyzést.

Bemutatkozás

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában

A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.

Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A mindenkori lelkész 2011. augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet alkalmazottjaként dolgozott. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai egyházkerületek közösen biztosították.

2011. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta tiszteletes asszony személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés nélküli, tiszteletbeli munkában elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.

Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.

A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban, Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával, 2011. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.

A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD, valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült, tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül anyagi támogatást kapunk, melyből - az egyháztagok adományaival együttesen - legszükségesebb kiadásainkat tudjuk fedezni.

A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők ellátásához - mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb. - elengedhetetlenül szükség van.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 6 prédikáló állomással, úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 850 taggal rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 15-40 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.

Örvendetes a „harmadik generációs” gyermekek és a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot, beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket - felekezeti hovatartozástól függetlenül - felkeres és hozzánk csatlakozik, hiszen ez biztosítja gyülekezetünk jövőjét.