Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW

Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet

ungarische-gemeinde.de | Presbiterek és Lelkészek
Udvary Katalin presbiter
Telefon: +49 241-68971

udvary.k@ungarische-gemeinde.de

ungarische-gemeinde.de | Presbiterek és Lelkészek
Nagy Etelka presbiter
Telefon: +49 241-61881

nagy.e@ungarische-gemeinde.de

Istentiszteletek helye:
Immanuel Kirche
Siegelallee 2
52066 AACHEN

Istentisztelet ideje:
minden hónap utolsó vasárnapját megelőző pénteken, 18:00 órai kezdettel.

Az ettől eltérő időpontot körlevelünkben közöljük.


Gyülekezetünk fennmaradását segítő áldozatkész támogatásukat köszönettel fogadjuk.
Adományok az alanti bankszámlára utalhatók át.

Kontoinhaber: Ungarischer Evangelischer Verein in NRW
Bank: Deutsche Bank PGK AG Köln (BLZ: 370 70024)
IBAN: DE71370700240492080700
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBKOE
Kapcsolatfelvétel / Üzenet